Archív za » Marec 19th, 2011«

Predpoveď zemetrasenia v Kalifornii – 19.-25.3.2011

      Geológ Jim Berkland v roku 1989 predpovedal zemetrasenia v severnej Kalifornii a teraz opäť predpovedá zemetrasenie počas ďalšieho týždňa, od 19. do 25.3.2011. Jim tvrdí, že jeho predpovede sú s presnosťou na 75%, čo veru nie je malá presnosť. Tieto predpovede sú založené na slapových silách a nezvyčajnom správaní sa zvierat. Hovorí, že teraz sa dokonca prekrývajú až štyri významné faktory a vďaka týmto je zemetrasenie v Kalifornii veľmi pravdepodobné. 

Čítajte ďalej »

Spln Mesiaca 19.3.2011 o 19:10 SEČ

     Dnes – 19.3.2011 o 19:10 SEČ nastane spln Mesiaca a bude aj najbližšie k Zemi (v perigeu) po temer 18-tich rokoch, od marca v roku 1993, a to vo vzdialenosti 356 577 km. Priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme je 384 400 km, t.j. bude bližšie o temer 28 000 km a o 50 000 km od najvzdialenejšieho bodu svojej dráhy, apogea.

Čítajte ďalej »

Fukushima, Japonsko – 19.3.2011

     Japonská agentúra pre jadrovú bezpečnosť (NISA) zvýšila stupeň vážnosti zo 4 na 5, pričom tento stupeň sa týka reaktorov 2 a 3. Reaktor 4 je zatiaľ označený stupňom 3, a to aj napriek problémom s uskladnenými použitými palivovými tyčami, ktoré podľa jedného amerického činiteľa boli v stredu bez chladenia vodou, a tak vystavené okolitému vzduchu. Avšak Tokyo Electric Power CO. informovalo v piatok, že hladina vody v chladiacom bazéne vyhoretého paliva je dostatočná.

Čítajte ďalej »

Kategória: Japonsko  Vložte komentár