Archív za » December 26th, 2011«

Prvý Nový rok, ktorý sa neoslavoval. Petardami…

"Ctení členovia MetaGalaktického Koncilu,

 Táto stručná správa obsahuje priebeh a výsledok rezolúcie MGC, prijatej pod číslom 224108643, z dátumu 83.323.940:31:22: ….. UMGT (Unifikovaného MetaGalaktického Času). Rezolúcia bola prijatá ….. % hlasov členov Koncilu a…"

Čítajte ďalej »

Kategória: Tvorba  Vložte komentár