Archív za » Január 14th, 2012«

Výskumníci v zdravotníctve vynechávajú nepríjemné dáta!

     Úvodom ultramikrotest.
Prosím vyberte jednu z možností:

Výskumníci v odbore medicíny sú temer až svätci, všetky zistenia (aj nepríjemné) poctivo uverejnia v štúdii podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a nič neostáva zamlčané. Preto lieky sú vždy bezpečné, s minimom vedľajších účinkov.

Prevažná väčšina výskumníkov z oblasti medicíny cielene zamlčuje nepríjemné dáta. Testy liekov zámerne prikrášľuje a zopár bielych vrán, ktoré nie sú ochotné obetovať svoju dušu na oltári zisku, ba snažia sa upozorniť na diskrepancie, sa vzápätí môže rozlúčiť so svojou kariérou.

Výsledok testu:   

     Tak ako? Prekvapuje Vás správna odpoveď?  :P

Čítajte ďalej »

Kategória: Zdravie  Vložte komentár