Fukushima, aktualizácia – 26.3.2011 » Ramen's weblog

Fukushima, aktualizácia – 26.3.2011

     Situácia v jadrovej elektrárni Fukushima I sa i naďalej nezlepšuje. Včera (25.3.2011) boli zistené nové skutočnosti, ktoré naznačujú, že kontaminácia a poškodenie častí elektrárne veľmi sťaží snahu technikov ju dostať čo najskôr pod kontrolu.

      Japonskí vládni činitelia začali vyzývať ľudí na evakuáciu v oblasti do 30 km od elektrárne. Pôvodne bolo toto územie 20 km a v zóne medzi 20 a 30 kilometrov boli ľudia iba vyzývaní, aby nevychádzali zo svojich domovov. Keďže sa však situácia zhoršuje, autority uistili občanov, že poskytnú pomoc každému, kto sa rozhodne opustiť rozšírenú bezpečnostnú zónu.

     Keď sa však reportér priamo spýtal premiéra Naoto Kana, či vláda prikazuje plnú evakuáciu, premiér dal vyhýbavú odpoveď, že vládni činitelia iba nasledujú odporúčania japonskej Komisie pre jadrovú bezpečnosť (Japan Nuclear Safety Commission).

     Kan, s vážnou a vyčerpaním poznačenou tvárou riekol: "Situácia si stále vyžaduje opatrnosť," – riekol národu. "Našimi opatreniami sa snažíme vyhnúť ďalšiemu zhoršeniu situácie." (Inými slovami: "Nechceme zbytočne vyvolať paniku."  )

     Zaujímavé však je, že napríklad USA už v prvých dňoch problémov doporučilo svojim občanom opustiť oblasť s polomerom 80 km (50 míľ)…

     Pán premiér ale priamo riekol, že situácia v elektrárni je nepríjemná, a že sa pracuje na tom, aby sa ešte viac nezhoršila. A tiež, že: "Musíme zabrániť ďalšiemu poškodeniu."

     Známka poškodenia len toť nedávno prišla z reaktora číslo 3, kde pracovníci pokúšajúci sa pripojiť elektrické káble 15 minút stáli vo vode, ktorá sa preukázala byť oveľa viac rádioaktívna, než je norma. Dvaja pracovníci boli vystavení radiácii a utrpeli popáleniny na nohách, keď voda pretiekla cez vrch ich čižiem dole ku chodidlám a členkom. Tretí z nich mal vyššie čižmy, takže on tejto radiácii vystavený nebol. 

     Podľa Národného inštitútu rádiologických vied (National Institute of Radiological Sciences) bola úroveň rádioaktivity vody, v ktorej stáli pracovníci 10 000-krát vyššia, ako v bežnej chladiacej vode v elektrárni a NIRS odhaduje, že pracovníci boli vystavení radiácii od 2 do 6 sievertov.
     Už len 2 sieverty je osemkrát viac, než nová povolená norma celoročného ožiarenia vo Fukushime – 250 milisievertov. Pričom pôvodná bola 100 mSv.

     Tieto nepríjemné informácie by však mohli znamenať, že reaktor 3 je poškodený a oblievaním vodou sa z neho vyplavujú nie celkom životu prospešné veci… (MOX)  

     Vláda síce evakuáciu z druhej zóny okolo elektrárne priamo nenariadila, no i tak mnohí odtiaľ už odišli, pretože málokto má odvahu dodávať potraviny a pohonné hmoty do tejto rizikovej oblasti a obchody zívajú prázdnotou. Aj to premiérov tajomník Noriyuki Shikata riekol: "Ľudia nechcú ísť do tejto zóny a robiť zásobovanie." 
     Na otázku kam by umiestnili ľudí z evakuovanej zóny Shikata odpovedal, že to ešte zvažujú.

Zd roj:
 http://www.boston.com/news/science/articles/2011/03/26/new_signs_of_damage_at_stricken_japanese_nuclear_plant/
 

Add karma Subtract karma  0

Kategória: Japonsko

Pridaj komentár

(povinné)

(nepovinné)


*

HTML: Môžete použiť nasledovné tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>